Buradasınız: Ana Sayfa » Çevre Politikamız »

Çevre Politikamız

Çizgi şirketleri ve çalışanları olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde, çevreyi, faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuata uyum ve kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Amaç ve Hedeflerimiz

 • Çevre dostu ürünler ithalatı
 • Elektronik atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması
 • Kağıt, plastik ve benzeri ambalaj atıkların sınıflandırılarak toplanması ve azaltılması
 • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı
 • Enerji tüketiminde tasarruf
 • Su tüketiminde tasarruf
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi
Çevre Politikamızın İlkeleri
 • Mevzuata Uyum:

  Temel ilkemiz ilgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmaktır. Çizgi şirketleri, Türkiye'ye ithal edilen tüm ürünlerinin, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğin (Türkiye ROHS) tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ve tasdik eder.

  ROHS Nedir?

  RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Sağlığa Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması) RoHS, Avrupa Birliği tarafından dikte edilen; elektronik cihaz üretiminin çevreye zarar vermemesi için, sağlığa zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik ürünlerdeki kullanım miktarlarını kısıtlayan kurallardır. Sağlığa zararlı maddelerin kısıtlanması hem kondansatör, transistör, entegre devre, konektör, vb gibi elektronik malzeme üreticileri için, hem de bu ürünleri kullanarak baskılı devre, yarı mamul veya mamul ürün yapan üreticiler için geçerlidir. Bu kurallara uyması için firmalara Temmuz 2006 tarihine kadar mühlet tanınmıştır. Bu tarihten sonra da zararlı maddelerin kullanımına eski ürünlerin tamiri nedeniyle müsaade edilebilmekte, ancak yeni üretimlerde RoHS kurallarına uyulması istenmektedir.

  Birçok firma şimdiden üretimlerini bu kurallar çerçevesinde yapmak üzere değişikliklere başlamıştır. Dünyanın diğer bölgeleri de benzer tedbirleri kabul etmişlerdir. Bunlardan Japonya bu konudaki önlemleri ilk başlatan ülkedir. Avrupa Birliği Japonya'dan sonra gelmektedir. ABD ise Ocak 2007 tarihi itibariyle benzer uygulamaya geçmeyi hedeflemiş olarak üçüncü sıradadır. Asya ülkeleri ve bilhassa üretimin büyük çoğunluğunu yapan Çin'de bulunan ufak firmalar bu konuda yavaş davransa da, bu ülke yönetimleri RoHS kurallarına uyma konusunda kararlıdır.

 • Uygun Teknolojilerin Kullanımı:

  Çizgi Şirketleri, doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamayı hedefler. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkarır.

 • Katılımın Sağlanması:


  Şirket içinde üretilen tüm elektronik atıklar, kağıt, plastik gibi ambalaj atıkları ofis içinde sınıflandırılmakta ve özel olarak değerlendirilmektedir. Şirket çalışanlarının kağıt ve enerji tüketimine dikkat etmeleri sağlanmaktadır.
  Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması, çevre faaliyetlerimizde taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştikaklarını sağlamak Çizgi şirketleri ve çalışanların temel ilkesidir. Bu amaçla ÇEVKO'ya üye olunmuş ve ambalaj atıklarımızın toplanması sağlanmıştır.
 • Kaynakların Verimli Kullanımı:

  Çizgi şirketleri hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanamaya yönelmiştir.

  Şirket sunucuları sanallaştırma yöntemi ile azaltılmakta ve böyle elektrik enerjisinin verimli kullanımı sağlanmaktadır.

Lütfen bekleyiniz!